Kallblodstambloggen

Kallblodstambloggen

Smidig

Gamla BilderPosted by Annika Thu, May 09, 2013 17:58:02
Smidig berättar om en vardags vedermödor
-En träningstur i skogen kan vålla besvär!

Smidig f. 1949 E: Solo U: Hätta UE: Midälven


  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post241

Värmländskt travsport...

Gamla BilderPosted by Annika Tue, February 14, 2012 11:54:32
... i forna tider.

Erik Perssons första travare, Gullan. Fotot är taget efter försäljningen till Norge.
Gullan ses här förspänd sulky av dåtida norsk typ, förbryllande lik en hästräfsa.


I Värmland har travsporten ganska gamla anor och detta gäller särskilt Nordmarks härad; en liten orientering beträffande dess bedrivande i nordmarksbygden förr i tiden torde därför inte vara titan ett visst intresse.

.Nordmarkingarna ha sedan urminnes tider varit kända som duktiga hästkarlar och deras hästar ha överallt annorstädes i landet med rätta åtnjutit det allra bästa anseende. Snabbheten hos hästen har av nortimarkingen alltid skattats högt, och ägaren av en riktig snabblöpare har ansetts vara nästan litet förmer än andra. Det är därför givet, att man sökte frambringa och uppöva denna uppskattade egenskap hos sina hästar' och kappkörningar förekommo också redan långt tillbaka i tiden. Särskilt var det vid tvenne tillfällen under året, som pållarnas travförmåga sattes på skarpt prov, nämligen vid hemfärden från julottan och från Årjängsmarknaden. Dessa »tävlingar» var det dock givetvis ingen vidare ordning på, och som någon riktig värdemätare på hästarnas travprestationer kunde de näppeligen betraktas. Huvudsaken var ju därvidlag, att man blev först; hur det sedan blev med travets renhet o. d. var man inte alltid så kinkig med.

Travsport i egentlig mening började man i Nordmarken bedriva vid tiden omkring 1880, och importerna härtill torde ha kommit från vårt grannland Norge,
där man långt tidigare fått upp ögonen för denna förnämliga sport. Man började så småningom här och där i bygderna anordna mindre, enskilda tävlingar på isbanor efter i Norge tillämpade regler, men någon travorganisation fanns ännu icke; det tillgick vanligen så, att några hästägare bland gästerna vid något av de då vanliga stora julkalasen kommo överens om att ställa till med en travtävling på någon närbelägen, härför lämplig sjö.

Bud härom sändes över bygden, och på utsatt tid samlades alla, som voro lyckliga ägare av en snabblöpare, vid den iordningställda travbanan, och publik kom det alltid till städes i stort antal.

Travutrustningen var då tämligen olika mot den nutida; sulky, förekom givetvis inte - sådana hade ej varit i bruk vid tävlingar i Nordmarken längre än sedan ett trettiotal år tillbaka utan använde man sig av kappsläde eller i värsta fall en s. k. farsläde, bådadera utan spåriärn, och några särskilda seltyg hade man heller icke utan klarade sig gott med en arbets- eller åksele med vanliga bogträn. Och ändå kunde man uppnå tider, som visseligen inte äro jämförbara med nutidens bästa men som dock med hänsyn till de omständigheter under vilka de presterades, måste anses vara ganska imponerande.

  • Comments(1)//blogg.kallblodstam.se/#post210

Svensk tidlista

Gamla BilderPosted by Annika Sat, September 10, 2011 12:23:43
Hittade lite roligt från förr. Året är 1892

Arvika den 13 januari
Vermlands Trafvaresällskap hade då å Kyrkvikens is sin premietraftävling. Till täflingen voro denna gång 17 hästar anmälda. Täflingsdagen gynnades af den bästa väderlek med klar sol och frisk vinter och den sydvestlig riktning från hamnbryggorna upptagna täflingsbanan företedde, omsvärmad som den var af talrika intresserade åskådare af både det täcka och "otäcka" könet med gubbar i pels och ungmör med purpad kind.

Första löpningen 700 meters bana, hästar födda 1888

Första priset: 30 kronor tilldelades "Selka", rödt sto af Värmlandsras tillhörigt Anders Persson, Kroppstad Ny, körd av egaren för banan tillryggalagd på 1 minut 28 3/4sekunder
Andra priset tilldelades icke
Tredje priset: 15 kronor tilldelades "Sleipner" brun hingst af Värmlandsras tillhörig Eda Aktiebolag, kört af Hans Jonsson för banan tillryggalagd på 1 minut 40 sekunder

Andra löpningen
700 meters bana, hästar födda 1887
1:a pris 40 kr gick till "Blända" brunt sto af norsk ras 1minut 25 sek
Tredje löpningen 1,000 meters bana, hästar födda 1886 och dessförinnan
1:a pris 50 kr gick till "Pål" f. 1884 svart valack af Värmlandsras 1 minut 50 sek

Mariestad den 10 januari
Täflingen försvårades i hög grad af starkt tö och blåst.

Första löpningen 700 meter för hästar födda 1888 och 1889
1:a pris 30 kr gick till "Malin" 4 år fuxsto 1.401/2 sek
Andra löpningen 1,500 meter
1:a pris 40 kr gick till "Cora" 6 år brunt sto av norsk ras 3 min 8 4/5 sek
Tredje löpningen 3,000 meter
1:a pris 50 kr gick till "Celia" 9 år brunt sto 6 min 28 4/5 sek
Fjärde löpningen 1,000 meter med ett pris á 25 kr vanns av
"Yngve" fuxvalack halvblod (ridhäst) 2 min 28 2/5 sek

Stockholm den 18 februari
Södra trafklubbens täflingar ägde då rum å dess bana på Järlasjön och omfattande sex täflingar, till hvilka 11 hästar voro anmälda. Den eliptiska banan var i de två första täflingarna 2 engelska mil.
I den första täflingen voro 4 hästar anmälda, af hvilka en utgick.
Först inkom "Oivo", C.J Nilsson på 6 min 26 3/5 sek.
Andra häst blef "Pärlan och tredje "Hippan"

I andra täflingen vann "Tätti" 7 min 10 1/5 sek
Tredje löpningen hade 8 täflande varav en utgick, vanns af "Pärko" 7 min 15 sek

Vid omlöpningarna av förstapristagare i de tre täflingarna på en engelsk mil inkom som första häst "Oivo" hr. C.J. Nilsson hvilken erövrade hederspriset för 3 min 26 3/5 sek.
I sjette löpningen vann "Zuleika" 3 min 57 sek

Under hela täflingen rådde snöyra hvilket försvårade så väl löpningarna som kontrollen.

Falun den 21 Februari
Vår andra Derbydag i söndags, visade oförtydbart att lifaktigheten och intresset för traftäflingssporten härstädes äro i starkt tilltagande.
Traftäflingsbanan, för hvilken en lämplig plats funnits på en vik å sjön Varpan åt Hökvikssidan, var nu som förlidet är af 1/2 engelsk mil längd markerad med stakbuskar.

Lindesberg den 24 Februari
Anmälningarna ingingo från flere äfven ganska aflägsna håll, såsom Stockholm, Göteborg, Helsingland. Några deltagare från Vermlands trafvarsällskap väntade vi förgäfves. Likaså lyste våra grannar Faluborna med sin frånvaro. De påstodo sig frukta konkurrensen med ett par af våra kända koryfeer.

Sköfde den 3 Mars
Täflingen ägde rum på Karstorpsjön och gynnande af det härligaste väder, som lockat stora, lifligt intresserade folkskaror.

Östersund den 9 Mars
Här torde man få söka en af de få platser inom landet, där trafsporten efter gammalt varit omfattad med något intresse, och ett uttryck däraf var det väl som i medio af Februari gjorde synlig i stadens tidningar en annons med kallelse till för saken intresserade att samlas för att besluta öfver frågan "Bör Jämtlands Trafkörningssällskap återupptaga och fortsätta din verksamhet?"
Beslutet blev att verksamheten fortsattes och medlemmar anteckna sig för 5 år och årsafgiften utgör 5 kronor.
Täflingen anordnades på Storsjön.

Partilled den 25 September
Efter ett dygns regnande uppgick solen på söndags morgon på klar himmel öfver höjderna vid Partilled. Att något ovanligt skulle under dagen företagas, märktes genast vid ankomsten till Göteborg, ty redan kl. 7,10 på morgonen var hela staden på benen.

Första täflingen:
Bell Boy 3 min 28 sek Pris: 100 kr
Alf 3 min 28,2 sek Pris: 75 kr
Jermo 3 min 34 sek Pris: 25 kr

Andra täflingen
Inez 3 min 1,4 sek Pris: 150 kr
Siri 3 min 8 sek Pris: 75 kr
Lotta 3 min 17,2 sek Pris: 50 kr
Bläsa 3 min 17,2 sek Pris: 25 kr

Tredje täflingen
Berkut 3 min 51 sek Hederspris

Fjerde täflingen
Alf 81 meters handicap 3 min 34,2 sek Pris: 500 kr
Berkut 40 meters handicap 3 min 37 sek Pris: 250 kr
Jermo 42 meters handicap 3 min 40 sek Pris: 100 kr
Banans längd var en engelsk mil

Listan kan hämtas här http://kallblodstam.se/tidlista-1892_stor.pdf

Det fanns många betäckningar som Jämtlandsras, Vermlandsras och Finsk.smiley

  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post175

Valde 643

Gamla BilderPosted by Annika Sat, February 26, 2011 14:41:28
Valde 643 E: Ingmar 412 U: Krona 1048. Född hos Edv. Nilsson Sunnersta.
Uppfödd på Wången
Rem E: Valde 643 U: Gulli 2908.
Född 1940 hos uppfödaren Ante Palmqvist. Ope.

  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post139

År 1944

Gamla BilderPosted by Annika Fri, December 31, 2010 15:02:04
En Ödemarks skvadron

Av våra kallblods historik kan man aldrig se sig mätt av.
Detta ger en liten inblick hur hästen fick stå med i 2:a världskriget i
våra nordiska länder
Varje pluton medföljde en häst med 90 kilo havre.
De andra fick nöja sig med det som fanns i naturen.Kavalleriinspöktören, general Peyron tog del av de beslut, som fattades
av skvadronchefen, löjtnant Palmstjerna vilken skulle föra skvadronen
genom ödemarken.
Skvadronen använde till fördel bäckar och åar, som alla erbjöds framkomstmöjligheter och mindre tidsförlust än marsch genom täta snarskogen.
Miltals med terräng så oländig att ryttare måste gå vid sidan av deras hästar

Packhästarna utförde verkligen svåra terränger
Ryttare med bakpackning med enbart havre,
Kappan spändes över frampackfickorna. På så sätt kunde varje häst
medföra havre till flera utfodringar

Man kan göra sig en en framställning om vilka svårigheter som då måste
övervinnas i kön av skvadronen, Packhästarna utförde enorma prestationer
.

Det kommer mer historiasmiley

  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post130

Gamla bilder

Gamla BilderPosted by Annika Sat, September 25, 2010 15:02:22
Denna sida innehåller riktigt gamla bilder där det förekommer hästar som inte
finns upplagda på varken DNT eller STC.
Freja B f. 1921 E: Brand II U: Flora
Färg: Black
Ägare: O. Nordin i Forsa
Polly f. 1919 E: Karsk U: Lilja med föl E: Eivin
Färg: Brun
Ägare: O. Nordin i Forsa
Samma Polly i löpmundering. 1931 hade hon tagit 7 segrar av 8 starter.

Bild från Brunnsviken år 1820
Ovak f. 1928 E: Eivin U: Vira III
Viniar f. 1927 E: Eivin U: Nobella

  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post49