Kallblodstambloggen

Kallblodstambloggen

Travsport 1923

Historia i årtalPosted by Annika Thu, July 18, 2013 20:57:14
Denna artikel är skriven från år 1923

Årets evenemang inom Sveriges travsport har varit
totalisatorns återinförande på våra banor. Tack vare
densamma kunde å Jägersrobanan invid Malmö avhållas
två meetings om tre dagar vardera, Det för ändamålet
nybildade Skånska travsällskapet hade i ett avseende
åtminstone tur vid starten, och det var, att trots den
regniga sommaren deras tävlinasdagar gynnades av ett
gott väder. Publikirekvensen var under första meetings
i juli nog så ringa, kanske till en viss del beroende på
för liten reklam. Under andra meetinget var den bättre
och visade dag för dag tendens till ökning och ett liv-
ligare deltagande i totalisatorsspelet.

Tävlingsarrangemangen voro i alla avseenden förstklassiga,
och det hela gick som ett urverk och lände
arrangörerna, i första hand byggmästare Muller, som
även iklätt sig den ekonomiska risken, till all heder.

Från hästägarnes sida visades ock ett livligt intresse
för tävlingarna, i det anmälningarna till juli-meetinget
uppgingo till 40-talet, till höstmeetinget till över 60.

Upp-Sverige var i båda meetingen väl representerat
både med varm- och kallblodiga av vardera inemot tiotalet.
Främsta platsen intogs helt naturligt av Stall Muller, Malmö,
sOm förde i elden ett flertal av sina mycket förnäma travarkoryféer.

Stallet disponerar ju f. n. över ett stort antal både tävlings,
och avelshästar av sådan klas,. att maken f. n. ej kan
uppletas inom Europa. Främst i raden står Peter Pogue, med
det ej oförtjänta smeknamnet,»järnhästen».
Med sitt rekord,1.23.6 står han på den snabbaste platsen
i Skandinavien. Utom hans utmärkta exteriör,okuvliga och
enenriska gålust, och en hållbarhet, som låtit hans senor och
ledgångar gå klara genom alla strapatser, tyckes han ock besitta
betydande värde som fadershingst.

Hans son, Peter Pogue J:r fick i somras högsta bedömning,
på hingstutställning i Danmark på grund av sin härliga
exteriör och magnifika rörelser.

I Great Miss Bingham och Mrs Affleck (rek . 1:27 och 1:28)
har byggmästaren ett par förstklassiga både tävlingshästar
och avelsston, som vilken privatman eller kusk som helst
skulle bli stolt över, att få sätta som vagnshästar
för sitt ekipage. I Lee Axworthy J:r,
5-årig brun hingst - rek. 1:29 har han en lovande
ungdom, som med sin rena och eleganta trav gör all
heder åt sin fader, världschampionen Lee Axworthy
(rek. 1:58 på eng. mil = 1:13.6 per kilometer).

Bland de uppsvenska hästarner presenterades de
varmblodiga på ett lyckat sätt av tränaren lsidor Johanssons
stall. Av hans fem inackorderingar var Herr Silows -Zule »,
e. Baron Handspring u. Upset-stoet, Zulamit, den som gjorde bästa
lyckan. Under de sex meetlngsdagarne startade han 9 gånger,
och gick två gånger in som segrare. och blev ingen gång placerad
lägre än som trea . Med sin tid, 1:35.9 innehar han rekordet
för svenskfödda fyraåringar, så mycket mer bemärkansvärt,
som modern ju ej är av speciell travarras, utan ett vanligt
svenskt halvblodssto.

Stallkamraten Zarewitz lyckades även
förutom placeringen hemföra tvenne segrar och har så
äntligen under en förnuftig träning, skötsel och körning
fått visa huru travaraveln kan framalstra inte bara
snabbhet utan stålhård konstilution, oslitliga benlemmar
och outtröttbar energi. Hans rekord är 1.38.

Ännu en från Herr Johanssons träningsstall hemtog
två första pris, nämligen unghingsten Sovjet e. Bingen W.
undan Carola, tillhörig Herr Carl Fredriksson, Skövde.
Med sin rena och korrekta aktion inger han goda förhoppningar
om att göra sina föräldrar heder.

Bland de kallblodlga var det under juli-meetinget i
synnerhet Tunahingsten Primus, som utmärkte sig,
i det att han vann ej mindre än tre segrar.
-Härligt med gammal historia!!smiley

Lägger in en bild på Wauthi också  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post275