Kallblodstambloggen

Kallblodstambloggen

År 1979

Historia i årtalPosted by Annika Sat, July 20, 2013 00:12:14
Denna blir lite tråkig men ändå intressant hur
tankegångarna gått.
smileySka man tillåta att tvååringar
startas i trav- och galopplöp?


Vad betyder en hård och tävlingsinriktad
träning för den mycket unga hästen? Att meningarna
går vitt isär märker man vid en läsning av dels
Svensk Veterinärtidning och dels Trav och Galoppronden.


Veterinärtidningen presenteras en
enkätundersökning som är utförd av
Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen
och behandlar banveterinärernas
syn på tvååringsstarterna. Siqnaturen
Red Mile i Trav och Galoppronden
ger på ledarplats i nr 3/79 sin oerhört
positiva syn i samma fråga. Och meningarna
går vitt isär.

En majoritet av banveterinärerna och
veterinärförbundets banveterinärkommitte
anser att start av tvååriga
travhästar helt skulle förbjudas i Sverige
Vad gäller galoppörer anser man att
tvååringsstarter ska kunna accepteras
under förutsättning att hästen är tidigt
utvecklad, att den står under veterinärbesiktning
och att veterinär ger klartecken
till start.

2-åringar på kontinenten

Red Mile välkomnar varmt de banor
som i år skriver ut lopp för tvååringar.
Det är den " självklara grunden för en
rätt utveckling av hästarna till ännu
bättre prestationer i mogen ålder."
Han påpekar att Solvalla har sitt i särklass
sämsta hästmaterial för tillfället.

Uppryckningen kan bara komma genom
unghästarna . " Den raka vägen heter
»träninq av tvåårinqar »."
I nästa stycke heter det " Samtidigt
som världens fysiologer talar om den
oerhörda betydelsen av tidig träning,
har svensk travsport gått rakt motsatt
väg ," Detta exemplifieras genom att
det i Frankrike startade 800 tvååringar
1978, att i Västtyskiand har många
avelshingstar samma startprocent för
sina tvååringar som svenska hingstar
för sina treåringar. I Italien där tvååringar
tr nas mycket hårt är startprocenten
för treåringar nästan dubbelt så hög
som i Sveri ge.

Vidare påtalas det viktiga avelsurvalet,
det kräver tidig träning och tävlin g
enligt Red Mile. " De hingstar som inte
hävdar sig på banorna som unghästar
(ofta tvååringar) hör mycket sällan till
de positiva förärvarna."

Det är dock inte ett ohämmat och
okontrollerat träningsförfarande Red
Mile efterlyser. Han delar uppfattningen
att vissa veterinärkontroller ska göras
på unghästar i träning för att man
tidigt skall kunna upptäcka svaga individer.

Banveterinärerna är emot

Svensk Veterinärtidning (SVT) redovisar i sin artikel
att femton individuella svar inkommit. därutöver har banveterln är
kornrmitten lämnat egna synpunkter
i en särskild skrivelse.
Nio av de banveterinärer som svarat
individuellt anser att start med hästar
yngre än tre år bör helt för bjudas. Det
heter i kommentarerna att tvåår ingen
inte är mogen för de fysiska och spykiska
påfrestningar som tävland et innebär.
Sex veterinärer menar att man kan starta
yngre hästar än tre år om de står
under veterinär kontroll och att veterinären
ger sitt medgivande till en start
som tvååring .

Är 2-åringsloppen den uppryckning
som behövs för att öka kvaliteten
på hästmaterialet? Eller bör man totalförbjuda 2-årsstarterna?
Å ena sidan vill trav- och galoppfolket få fram sina unga hästar,
å den andra sidan menar banveterinärerna att detta är förkastligt.
Borde man inte lyssna på den veterinära expertisen, i alla fall?


Ingen av de tillfrågade banveterinärerna vill
att man ska släppa två ringstarterna fria .
Banveterinärkommitten förordar en
generellt förbud mot tvåårslopp " då
alltför många unghästar för alltid får sin
karriär spolierad genom forcerad träning för tidig
start.
Den unga hastens skelett och ledgångar är ofta inte
anpassade för de påfrestningar som hård
tvåårsträning innebär."

När det gäller galopphästar anser
man att fullbloden utvecklas tidigare
vilket dock inte innebär att man accepterar
tvååringslöp utan reservationer.
Kommitten efterlyser obligatorisk veterinärbesiktning
före igångsättande av träning till tvåårslöp
samt en kontinuerlig besiktning under hela tvåårssäsongen.

Vem bör man lita till?

För att göra tvååringsloppen mindre
attraktiva föreslår man att det inte
skrivs ut några tvååringslopp före den 1juli.
Detta ska kombineras med en maximering
av prissummorna i dessa lopp
och ett slopande av de träningsbelopp
som AtG utbetalar för hästar i tvåårsträning.

Banveterinärkommitten föreslår en
totalt startförbud för tvååriga travhästar
samt att tidgränsen för treåringslopp
sättes tidigast 1 mars.
Att meningarna går vitt isär omlämpligheten
av tidig träninq är ju klart. Vem
som har rätt är också svårt att säga, den
veterinära expertisen eller den kunnige i travsport?
Jael Waern

Artikeln är från tidningen HÄSTEN 3/79

  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post276